Personuppgifter är alla typer av information som till viss del eller annan kan hänvisa till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar sådan information. Det sker till exempel genom normal användning av vårt innehåll, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant eller annan användning av tjänsterna.

Vi samlar in och bearbetar följande typer av data: en unik identifiering och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobilenhet, din IP-adress, geografi och på vilka sidor du klickar på. I den mån du uttryckligen samtycker till och skickar informationen kommer följande också att behandlas: namn, telefonnummer, e-post, lånebelopp, inkomst och födelsedatum. Mer vanligt i samband med en begäran om ett erbjudande om lån.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina data oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, påverkas eller avslöjas av obehörig personal, felaktigt används eller på annat sätt behandlas mot lag.

Ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa de annonser som mest troligt kommer att locka dig. Och för att leverera de tjänster du har begärt, sid. vidarebefordra ett nyhetsbrev med lånerbjudanden. Utöver detta använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras under den lagligt tillåtna perioden och vi tar bort dem när de inte längre behövs. Perioden beror på typen av information och orsaken till att vi lagrar den. Som sådan är det inte möjligt att tillhandahålla en allmän tidsram för när informationen tas bort.

Offentliggörande av information

Datum för din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och kanske klickar på, geografi, kön och ålderssegment, etc. offentliggörs till en tredje part i den mån de är kända. Du kan se vilka tredje parter som är relevanta genom att klicka här.

Vi använder också flera tredje parter för lagring och bearbetning av data. De behandlar strikt uppgifterna i vårt namn och kan inte använda dem för deras syften.

Offentliggörande av personuppgifter som namn och e-post etc. görs endast med din tillåtelse. Vi använder bara databehandlare från EU eller från länder som kan upprätthålla datasäkerhet.

Perspektiv och klagomål

Du har rätt att få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. När som helst kan du göra invändningar mot, den informationen används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätten att rättas eller raderas. Kontakta: här. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.